PRIVACYBELEID VAN RANKSTER

Geachte geïnteresseerde partij, Rankster. heeft veel respect voor de privacy van Gebruikers.

De gegevens die via de Site kunnen worden gecommuniceerd, worden met de grootste zorgvuldigheid en met alle benodigde middelen behandeld om hun veiligheid te waarborgen, in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving ter bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens. Wij willen u hierbij informeren dat de “Europese Verordening 2016/679 betreffende de Bescherming van Individuen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens” (hierna “Verordening” of “GDPR”) voorziet in de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard als een fundamenteel recht. Daarom willen wij u, overeenkomstig artikel 13 van de GDPR, het volgende mededelen.

1. Wat is Rankster en hoe werkt het

Rankster biedt zijn gebruikers een softwareplatform genaamd Rankster, toegankelijk via de website van dezelfde naam, dat via een reeks functies en interacties met externe providers klanten in staat stelt om:

(a) De beoordelingen van hun eindklanten centraal te beheren, ook een carrousel van de beste beoordelingen te selecteren die ze op hun landingspagina’s kunnen weergeven;

b) Actief communiceren met eindklanten om de mogelijkheid te vragen om de locatie en/of het product/dienst dat is gekocht te beoordelen;

c) De voortgang van beoordelingen en scores (of “beoordelingen”) monitoren, die ook zullen worden geaggregeerd onder de verschillende serviceproviders;

Rankster, in overeenstemming met de GDPR-regelgeving, treedt op als:

 • Gegevensbeheerder, met betrekking tot de gegevens van Gebruikers die bedrijven van verschillende soorten en/of verdere zakelijke activiteiten bezitten (hierna “Handelaren”) en browsen gegevens, in het bijzonder de gegevens waarnaar wordt verwezen in punt a) en b) van artikel 2 van dit beleid.
 • Verwerker voor de gegevens van eindklanten (dwz degenen die de bedrijfsactiviteiten van de Handelaar beoordelen) die door Handelaren worden verleend in het kader van het aanvragen, creëren en organiseren van beoordelingen. De verwerking die door Rankster wordt uitgevoerd met betrekking tot deze categorieën gegevens wordt beheerst door de “Addendum voor gegevensverwerking” krachtens artikel 28 van de Verordening. Het addendum vormt een integraal onderdeel van de contractuele relatie tussen Rankster en De Handelaar, samen met deze kennisgeving en de voorwaarden.


Rankster gebruikt de gegevens die door Handelaren worden verstrekt niet voor eigen doeleinden, zoals marketing, marktonderzoek, communicatie aan derden of verspreiding. Het is begrepen dat Handelaren ervoor zorgen dat eindklanten adequaat op de hoogte zijn gebracht dat hun gegevens ook worden verwerkt via externe gegevensverwerkers en in het bijzonder door Rankster.‍

 

2. Glossarium

“Addendum” is het document dat de relatie tussen de Handelaar en Rankster beheert met betrekking tot privacy. “Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name met betrekking tot een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer kenmerkende elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Rankster is het bedrijf 4sports – Den Helder, Nederland – Mail: hello@rankster.nl.

“Verwerker” de natuurlijke persoon, juridische entiteit, openbare administratie en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

“Verwerkingsverantwoordelijke” de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en de instrumenten die zijn aangenomen, inclusief veiligheidsmaatregelen.

“Gebruiker(s)” en/of “Klant(en)”, “Betrokkene(n)” de persoon die de website www.rankster.nl bezoekt en de service gebruikt, dat wil zeggen degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

 

3. Categorieen van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt rechtstreeks van zijn Gebruikers persoonsgegevens en andere informatie als onderdeel van de online registratieprocessen op de website www.rankster.nl, om de door de Gebruikers gevraagde diensten te leveren (dit zijn doorgaans gegevens zoals e-mailadres, voornaam, achternaam, contacttelefoonnummer van een contactpersoon).

Het onderwerp van de verwerking kan persoonsgegevens van Gebruikers omvatten, zoals:

a. Gegevens die zijn verstrekt op basis van registratie en de gegevens die nodig zijn voor betaling.

Rankster zal persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om op de juiste manier te registreren op de website om toegang tot het platform en de bijbehorende diensten mogelijk te maken. Deze gegevens worden rechtstreeks door de Betrokkene verstrekt en kunnen persoonsgegevens en contactgegevens omvatten, inclusief maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Rankster zal ook gegevens verwerken die nodig zijn voor de betaling van niet-gratis diensten door de geregistreerde Gebruiker, inclusief eventuele factureringsinformatie. Als de Gebruiker dit autoriseert, of door het gebruik van cookies, kan Rankster authenticatie- of betaal- en factureringsgegevens opslaan, die de Gebruiker op elk moment kan verwijderen en alleen zullen worden gebruikt voor de doeleinden van contractuele uitvoering.

b. Automatisch verzamelde gegevens.

De computersystemen en applicaties die zijn toegewijd aan de werking van de website Rankster detecteren, in de loop van hun normale werking, bepaalde gegevens (de overdracht waarvan impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen) die mogelijk kunnen worden geassocieerd met identificeerbare gebruikers. De verzamelde gegevens omvatten de IP-adressen en domeinnamen van de computers die door Gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met de site, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de gevraagde resources, de methode die wordt gebruikt om het verzoek aan de server te verzenden, de grootte van het bestand dat als reactie is verkregen, de numerieke code die de status van de respons aangeeft die door de server is gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem, browser en computeromgeving die door de gebruiker worden gebruikt, naam van de internetdienstverlener (ISP), datum en tijd van bezoek, webpagina van de oorsprong van de bezoeker (verwijzing) en uitgang.

c. Gegevens die vrijwillig door de Gebruiker zijn verstrekt.

Het vrijwillige en expliciete verzenden van e-mail naar de adressen die zijn aangegeven in de verschillende toegangskanalen van deze site, impliceert geen verzoek om toestemming en houdt de verwerving in van het adres en de gegevens van de afzender, die nodig zijn om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in het bericht. Deze gegevens worden geacht vrijwillig door de Gebruiker te zijn verstrekt op het moment van het verzoek om de dienstverlening te verstrekken. Door een opmerking of andere informatie in te voeren, gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met dit document en gaat hij er in het bijzonder mee akkoord dat de ingevoerde inhoud ook vrijelijk aan derden kan worden verspreid. Omgekeerd worden specifieke samenvattende informatie gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die zijn opgezet voor specifieke diensten op verzoek (formulieren). De gebruiker moet daarom expliciet toestemming geven voor het gebruik van de gegevens in deze formulieren om het verzoek te verzenden.

d. Gegevens verwerkt als gegevensverwerkers.

Rankster verwerkt de gegevens die door Handelaren worden verstrekt als gegevensverwerker en in overeenstemming met de vereisten die zijn opgenomen in de Addendum. In het bijzonder garandeert Rankster de instructies van de Handelaar na te leven en deze gegevens niet te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals marketing, marktonderzoek, communicatie aan derden of verspreiding.

e. Cookies.

De site maakt gebruik van cookies. De gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gebruikt om delen van de site te openen of voor statistische doeleinden of om de browse-ervaring in de toekomst aangenamer en efficiënter te maken, waarbij wordt geprobeerd gebruikersgedrag te beoordelen en het aanbod van inhoud aan te passen aan hun gedrag. Voor meer informatie bezoek hier www.rankster.nl

f. Plug-ins.

De site bevat ook socialmediaplugins en/of -knoppen om het gemakkelijk te maken om inhoud op uw favoriete sociale netwerken te delen. Dergelijke plug-ins zijn geprogrammeerd om geen cookies in te stellen wanneer u de pagina opent, om uw privacy te waarborgen. Eventueel worden cookies ingesteld, indien voorzien door de sociale netwerken, alleen wanneer de gebruiker daadwerkelijk en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker bladert terwijl hij is ingelogd op het sociale netwerk, hij/zij al heeft ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden overgebracht op het moment van registratie bij het sociale netwerk. De verzameling en het gebruik van informatie die is verkregen door middel van de plug-in, wordt beheerst door de respectieve privacybeleidsregels van de sociale netwerken, waarnaar u zich kunt verwijzen.

 

4. Bron van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door de eigenaar worden bewaard, worden rechtstreeks van de Betrokkene verzameld. Gegevens van eindklanten worden geüpload door Handelaren als onderdeel van het gebruik van diensten.‍

 

5. Doelen van gegevensbeperking en juridische basis

De verwerking van gegevens van Gebruikers heeft de volgende doelen en juridische basis:

 1. Registratie en toegang tot diensten

Doel: authenticatie en gebruik van de site. Juridische basis: contractuele nakoming.

 1. Betalingsverwerking.

Doel: toegang tot bepaalde doeleinden van de dienst. Juridische basis: contractuele nakoming.

 1. Opslag van betalingsgegevens van Gebruikers.

Doel: om het aankoopproces te versnellen. Zonder toestemming wordt er niets opgeslagen. Juridische basis: toestemming van de Gebruiker.

 1. Communicatie met zakenpartners en/of derde partijen

Doel: communicatie voor marketing-, promotionele en/of commerciële doeleinden. Rechtsgrondslag: toestemming van de gebruiker.

 1. Nieuwsbrief

Doel: het versturen van e-mails over nieuws en onderwerpen van belang. Rechtsgrondslag: toestemming van de gebruiker.

 1. Het verzenden van direct marketingcommunicatie

Doel: updates over producten en diensten van de eigenaar. Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de eigenaar.

 1. Service-onderhoud en -verbetering.

Doel: gebruik van geaggregeerde en anonieme gegevens om de service te verbeteren. Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de eigenaar.

 1. Het opsporen of voorkomen van frauduleuze activiteiten.

Doel: het opsporen, voorkomen of stoppen van frauduleuze activiteiten op de site. Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de eigenaar en wettelijke verplichting.

 1. Voldoen aan gerechtelijke bevelen Doel: voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.

 1. Boekhoudkundige gegevens.

Doel: voldoen aan wettelijke verplichtingen. Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.

 1. Automatisch verzamelde gegevens.

Doel: zorgen voor en verbeteren van de webbrowservaring. Rechtsgrondslag: het gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder.

 1. Door de gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens.

Doel: is het doel inherent aan het verzoek om die gegevens in te voeren. Rechtsgrondslag: toestemming van de gebruiker.

 1. Voor cookies en plug-ins: zie het cookiebeleid door hier te klikken www.rankster.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor de in punt 1 en 2 van dit artikel genoemde doeleinden is noodzakelijk om u in staat te stellen zich te registreren op het platform en het contract af te sluiten. In afwezigheid van de genoemde gegevens kunt u dus geen gebruik maken van onze diensten.

Toestemming voor de doeleinden genoemd in punt 3, 4 en 5 is optioneel en heeft geen negatieve gevolgen voor de ervaring van de gebruikers.

 

6. Ontvangers van gegevens

Voor zover relevant voor de vermelde verwerkingsdoeleinden kunnen gegevens van gebruikers worden bekendgemaakt aan partners, adviesbureaus, particuliere bedrijven, technische serviceproviders van derden, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus.

Als de leveranciers persoonsgegevens namens de gegevensbeheerder verwerken, worden zij benoemd als gegevensverwerkers ex art. 28 GDPR.

 

7. Overdracht van gegevens naar een derde land

De website van Rankster  kan sommige van de verzamelde gegevens delen met services die zich buiten het Europees gebied bevinden. In het bijzonder via sociale plug-ins en de Google Analytics-service. De overdracht is geautoriseerd en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van de EU-regelgeving 2016/679, dus er zijn geen specifieke machtigingen vereist.

 

8. Bewaringsperiode

Volgens het principe van opslagbeperking (art.5, GDPR) wordt de veroudering van de opgeslagen gegevens periodiek gecontroleerd in relatie tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In het bijzonder:

(a) automatisch verzamelde gegevens worden verwerkt, gedurende de strikt noodzakelijke tijd, uitsluitend met het doel statistische informatie af te leiden over het gebruik van de site en om de regelmatige werking ervan te controleren, ook voor beveiligingsdoeleinden of volgens de termijnen bepaald door wettelijke voorschriften;

b) De door de gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of volgens de termijnen voorgeschreven door de wettelijke voorschriften.

 

9. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft altijd het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot zijn/haar gegevens te verzoeken, rectificatie of verwijdering van gegevens, beperking van verwerking of de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwerking, om gegevensportabiliteit te verzoeken, om toestemming voor verwerking in te trekken door deze en andere rechten uit hoofde van de AVG te doen gelden door middel van eenvoudige communicatie met de verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene kan ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Geïnteresseerde Partij kan deze verzoeken doorsturen naar het volgende e-mailadres: hello@rankster.nl

 

10. Methodes voor gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die door de gebruikers worden verstrekt, zullen worden onderworpen aan verwerking in overeenstemming met de voornoemde voorschriften en de verplichtingen van vertrouwelijkheid die de activiteit van de verwerkingsverantwoordelijke inspireren. De gegevens zullen worden verwerkt met behulp van zowel computerhulpmiddelen als op papieren media en op elk ander type geschikt medium, in overeenstemming met de passende beveiligingsmaatregelen overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder F, van de GPDR.‍

 

11. Slotopmerkingen en updates

Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt voor de website van Rankster en niet voor andere websites die door de gebruiker via links op deze site kunnen worden geraadpleegd. Het beleid kan onderhevig zijn aan verandering als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving op dit gebied, daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om periodiek de Privacy Policy te controleren om op de hoogte te blijven van de laatste wettelijke wijzigingen.